HATUPIMI BANDO

14 January 2017

UNAKUMBUKA MAMBO ENZI ZA MITIHANI

Unakumbuka mambo yalivyokuwa siku za mtihani?

1. Katikati ya mtihani unasikia mwanafunzi anaekujaga wa kwanza kila siku anamwambia mwalimu, 'Samahani mwalimu swali la 4 limekosewa' , wakati huo wewe lile swali umeshalijibu lote bila tatizo....

2. Pale unaposikia wanafunzi wenzio wanaomba karatasi za graph, wakati wewe umeshamaliza maswali yote na hukuona popote panahitaji karatasi ya graph........
3. Pale ambapo msimamizi wa mtihani anatangaza. 'Rukeni swali la sita tutalirekibisha', wakati swali hilo wewe ndio uliona rahisi kuliko yote.....
4. Pale unapoona wenzio wote wanatumia rula na wewe huoni mahala popote panapotakiwa rula.....
5. Mkisha maliza mtihani wa hesabu mko nje mnapumzika kungojea kuingia kufanya mtihani wa Jiografia, wenye akili wanabishana, 'Jibu pale lilikuwa asilimia 38 mwingine anasema hapana ni asilimia 38.5, wakati wewe jibu ulipata 4500.....

No comments: