PAKUA HAPA ANKO KITIME APP

NOKIA YABORESHA SIMU YAJA NA YA KIBENA

NOKIA yaboresha mambo kwa WABENA, simu zawa na MENU ya Kibena
PHONE BOOK-Hitabu sha matawa
NAMES- Matawa,
TIME-Umuda
RINGTONES- Mililo
SETTINGS-Imipangililo
CALL-Tove
MISSED CALLS- Isimu dze hali dzitovilwe
RECEIVED CALLS-Isimu idzanuhilwe
DIALLED CALLS- Dze handile witova pa mwandi
GAMES- Imikino
MENU-Ihivangilo sha hwanza
VIBRATION- Imitetemo

Comments